Hình thức văn bản
Quyết Định
Nghị Định
Thông Tư
Pháp Lệnh
Hiến Pháp
Thông báo
Văn bản dự thảo
Loại văn bản
Văn bản mới
Cơ quan ban hành
Thời gian ban hành
 
 
Văn bản pháp quy mới ban hành
 
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2295/QĐ-TTg17/12/2014 Phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12/2014/TT - BTNMT17/02/2014 Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
02 /2014/TT-BTNMT22/01/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
01/2014/TT-BTNMT14/01/2014 Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
56/2013/TT-BTNMT31/12/2013 Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu
128/2013/ND-CP15/10/2013 Về xử lý tài sản tàu đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển việt nam
Công ước quốc tế UNCLOS10/12/1982 Công ước quốc tế về luật biển 1982 UNCLOS
25/2009/NĐ-CPngày 06 tháng 03 năm 2009 Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
18/2012/QH13ngày 21 tháng 6 năm 2012 Luật biển Việt Nam 2012
07/2013/TT-BTNMTngày 07 tháng 5 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
     
   TRUNG TÂM THÔNG TIN DỮ LIỆU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Địa chỉ: 83-Nguyễn Chí Thanh- Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04 376 18 119 - Fax: 04 376 18 155 - Email: vodic@vodic.vn