Hình thức văn bản
Quyết Định
Nghị Định
Thông Tư
Pháp Lệnh
Hiến Pháp
Thông báo
Văn bản dự thảo
Loại văn bản
Văn bản mới
Cơ quan ban hành
Thời gian ban hành
 
 
Thông tin chi tiết
Số văn bản Công ước quốc tế UNCLOS
Ký hiệu Công ước quốc tế UNCLOS
Ngày ban hành 10/12/1982
Người ký Các quốc gia thành viên
Trích yếu Công ước quốc tế về luật biển 1982 UNCLOS
Cơ quan ban hành Liên hợp quốc
Loại văn bản Nghị Định
File Download
     
   TRUNG TÂM THÔNG TIN DỮ LIỆU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Địa chỉ: 83-Nguyễn Chí Thanh- Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04 376 18 119 - Fax: 04 376 18 155 - Email: vodic@vodic.vn