TIN CHI TIẾT
PDF Print E-mail

UBTV Quốc hội thảo luận dự thảo Luật TNMT biển và hải đảo
Monre -
Sáng 26/2, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn...

Đại diện cơ quan thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCNMT) Phan Xuân Dũng cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban KHCNMT và ban soạn thảo đã rà soát đối chiếu các quy định trong dự thảo luật này với quy định của các luật quản lý loại tài nguyên, cụ thể như Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí, Luật Thủy sản… để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo luật, khoanh định rõ phạm vi điều chỉnh của luật này.
Về phạm vi điều chỉnh, qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 8, nhiều ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đề nghị chỉnh sửa lại phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với nội dung của Luật, đồng thời rà soát để tránh chồng chéo, trùng lắp với các Luật khác, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; xác định rõ nội dung quản lý tổng hợp tài nguyên các vùng biển và hải đảo, bảo đảm không trái Luật biển Việt Nam và phù hợp Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật biển.
Dự thảo Luật đã bám sát mục tiêu ban hành Luật là để quản lý có hiệu quả hơn các hoạt điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo trên các vùng biển của nước ta bằng phương thức quản lý tổng hợp.
Trên thực tế ở nước ta, từ năm 2007 việc quản lý biển bằng phương thức tổng hợp đã được triển khai tại dải ven biển Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo là phương thức quản lý theo phương châm không làm thay quản lý ngành, lĩnh vực mà đóng vai trò điều phối, phối hợp các hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực. Do vậy, Luật này chỉ tập trung quy định các công cụ, cơ chế để điều phối, phối hợp, không quy định về quản lý, khai thác, sử dụng loại tài nguyên biển cụ thể nên không chồng chéo với các luật chuyên ngành mà cùng các luật chuyên ngành tạo thành hệ thống pháp luật đồng bộ để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung: điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Chương III); quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên đới bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên đới bờ (Chương IV); về “Nhận chìm ở biển”... trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Khánh An

Các tin khác

   Việt Nam - Hàn Quốc ký kết biên bản thảo luận (RoD)
   UBTV Quốc hội thảo luận dự thảo Luật TNMT biển và hải đảo
   Chuỗi đảo Việt Nam - Tầm nhìn kinh tế biển
   Đào tạo nhân lực là khâu đột phá phát triển kinh tế biển
   Đã có cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
   Quảng Nam - Hợp tác quản lý tổng hợp vùng bờ
   Triển khai thực hiện chính sách giao quản lý các khu vực biển
   Đại hội Biển Đông Á 2015 sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 11
   Tiềm năng du lịch biển đảo còn bỏ ngỏ
   Bình Thuận - Cần đầu tư xây dựng thêm đê, kè ngăn biển xâm thực