TIN CHI TIẾT
PDF Print E-mail

Tăng cường công tác quản lý điều hành, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Monre -
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg, ngày 22/12/2014 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 06/BTNMT-VP, ngày 06/01/2015 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã nêu tại Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01 NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không sử dụng tiền, tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ để biếu tặng dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36/CT/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo nổ; có kế hoạch và tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, chủ động bố trí kế hoạch trực tết, kế hoạch sản xuất kinh doanh để đảm bảo thông suốt dịp Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm túc ngày làm bù và ngay sau kỳ nghỉ Tết khẩn trương tập trung vào công việc, không để ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị vui đón Tết cổ truyền của dân tộc lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 2015.

Đặc biệt, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để nhân dân cả nước đón Tết vui tươi và các ngành chỉ đạo sản xuất hiệu quả.


Đăng Linh

Các tin khác

   Việt Nam - Hàn Quốc ký kết biên bản thảo luận (RoD)
   UBTV Quốc hội thảo luận dự thảo Luật TNMT biển và hải đảo
   Chuỗi đảo Việt Nam - Tầm nhìn kinh tế biển
   Đào tạo nhân lực là khâu đột phá phát triển kinh tế biển
   Đã có cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
   Quảng Nam - Hợp tác quản lý tổng hợp vùng bờ
   Triển khai thực hiện chính sách giao quản lý các khu vực biển
   Đại hội Biển Đông Á 2015 sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 11
   Tiềm năng du lịch biển đảo còn bỏ ngỏ
   Bình Thuận - Cần đầu tư xây dựng thêm đê, kè ngăn biển xâm thực