Thông tin phân mảnh bản đồ dải ven biển tỉ lệ 1:50.000

DHDB-50k