TIN CHI TIẾT
PDF Print E-mail

Quảng Ngãi - Bảo tồn thiên nhiên trong phát triển huyện đảo
Monre -
UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định, xây dựng Lý Sơn thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp...
Đảo Lý Sơn

3 mũi nhọn phát triển

Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Lý Sơn là đảo tiền tiêu có vị trí rất quan trọng về an ninh trên biển và vị trí quan trọng chiến lược để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Vì thế, qua Hội thảo Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Lý Sơn, với chương trình, mục tiêu phát triển cho huyện đảo. Ban Chỉ đạo đã sớm đi vào hoạt động, hiện đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.     
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra một chương trình để phát triển huyện đảo Lý Sơn dựa trên cơ sở Quyết định 1995 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra hướng sắp tới Lý Sơn sẽ đi vào đột phá 3 mũi trọng tâm là: Tập trung xây dựng hạ tầng một cách đồng bộ; phát triển du lịch, kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn biển; phát triển mũi nhọn kinh tế biển.

Để tạo ra bước đột phá trong phát triển du lịch, tỉnh cho quy hoạch lại toàn bộ huyện đảo Lý Sơn. Hiện nay, Công ty Surbana của Singapore, một công ty chuyên về quy hoạch đô thị cho các nước trên thế giới, bước đầu đã khảo sát, đánh giá, lên phương án quy hoạch toàn bộ đảo Lý Sơn. Qua quy hoạch cũng sẽ xác định vùng bảo tồn biển, để phát triển du lịch biển dựa trên khám phá về biển, khám phá thiên nhiên. Khi quy hoạch này được phê duyệt chúng ta sẽ có định hướng phát triển cụ thể. Việc phát triển huyện đảo Lý Sơn trên cơ sở bảo tồn thiên nhiên và văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, sinh thái. Trong đó chú trọng bảo tồn những bảo tàng, đặc biệt là bảo tàng về Hoàng Sa.      

Phát triển đồng bộ hướng đến du lịch bền vững  
Hiện nay, có một số nhà đầu tư muốn vào phát triển du lịch tại đảo Bé. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận, muốn phát triển đảo Bé đồng bộ, ngay từ bây giờ phải có quy hoạch cho đảo Bé để phát triển du lịch, đồng thời bảo tồn cảnh quan của đảo Bé. Ngoài ra, một số nhà đầu tư cũng dự kiến đầu tư resort. Thời gian tới, tỉnh sẽ mời Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn để giúp chúng ta định hướng phát triển du lịch.   

Cũng theo ông Trần Văn Minh: Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung bảo đảm an ninh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh đang quyết liệt vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử với du khách …hướng đến du lịch bền vững.


P.Oanh

Các tin khác

   Kiên Giang phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển đảo
   Quảng Ngãi - Bảo tồn thiên nhiên trong phát triển huyện đảo
   Đảo Lý Sơn – giá trị thiên nhiên và lịch sử
   Bảo tồn và phát triển tài nguyên sinh vật biển Nghệ An
   Quảng Ngãi dự kiến lập khu bảo tồn biển Lý Sơn
   Phát triển du lịch gắn liền bảo vệ môi trường biển