Dự tính thuỷ triều Biển Đông

Nhập vị trí dự tính thuỷ triều
Để xem một vị trí, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau để xác định toạ độ:
1) Dịch chuyển mốc đánh dấu vị trí đến vị trí cần xem, bạn sẽ có được toạ độ hiện ra trong các ô Kinh độVĩ độ.
2) Chọn trạm quan trắc là các chấm vàng trên bản đồ hoặc trong danh sách sau:
Select a station
Vị trí
3) Nhập toạ độ đã biết vào các ô Kinh độVĩ độ, sau đó bấm nút Xem để xem vị trí trên bản đồ.
Kinh độ
Vĩ độ

 

Chú ý: Nếu nút Dự tính thuỷ triều hoặc nút Xem không có tác dụng, hãy nạp lại trang web bằng việc bấm phím F5 (refresh trong Internet Explorer, reload trong Google Chrome).