Giới thiệu

Trang thông tin chính thức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia (Viet nam Ocean Data and Information Center – VODIC) được thành lập ngày 08 tháng 12 năm 2008. Là đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
VODIC xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên – môi trường biển, hải đảo; lưu trữ kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo; thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu về biển, hải đảo.

VODIC cung cấp thông tin, dữ liệu các kết quả quan trắc, nghiên cứu, điều tra, khảo sát, điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Liên hệ:
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia (VODIC),
83 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội,
Tel: (024) 376 18 118/ (024) 376 18 158.