Giới thiệu

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lâp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia, tiền thân là Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo, được thành lập ngày 08 tháng 12 năm 2008 theo Quyết định số 2565/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

Tên tiếng Anh: Vietnam Ocean Data and Information Center (VODIC).

Trụ sở: Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện việc tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu các kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, các kết quả quan trắc, điều tra, khảo sát từ trước đến nay về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia có Văn phòng và 3 phòng chuyên môn:

– Phòng Hệ thống thông tin

– Phòng Cơ sở dữ liệu

– Phòng Quản lý dữ liệu và Thư viện