TIN CHI TIẾT
PDF Print E-mail

Đào tạo nhân lực là khâu đột phá phát triển kinh tế biển
Monre -
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN&MT biển đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước để đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên – môi trường biển, khí tượng thủy văn biển Việt Nam”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Thành Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, cùng các chuyên gia và các Ủy viên thuộc Hội đồng.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu
 GS. Trần Nghi, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết:  Dự án này thuộc “ Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/3/2006 tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg (gọi tắt là Dự án 47). Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện.

Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2009 và kết thúc năm 2011. Kết quả nghiên cứu của dự án đã góp phần thiết thực trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên biển Việt Nam.

 Cụ thể là dự án đã xây dựng được một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách phát triển quy mô đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên môi trường biển, khí tượng thủy văn của Việt Nam như: Thông tư ban hành chức danh, mã các chức danh nghề nghiệp viên chức đào tạo nguồn nhân lực biển;  Thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức điều tra, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn biển…; Đánh giá được nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nhân lực phục vụ quản lý Nhà nước và đội ngũ làm công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ và luật pháp, chính sách về biển và hải đảo đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020; Xây dựng được chương trình khung đào tạo các ngành khoa học biển, đánh giá được thực trạng các chương trình đào tạo về khoa học biển tại các trường trong cả nước.

Dựa vào kết quả này các nhà quản lý sẽ đánh giá và đề xuất danh mục các ngành nghề đào tạo, xây dựng thí điểm Khung chương trình đào tạo cho ngành KTTV biển và kỹ thuật biển đối với 5 bậc đào tạo: kỹ thuật viên, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Ngoài ra, kết quả của Dự án còn góp phần Xây dựng hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu và cổng giao tiếp trực tuyến; Tư vấn và hoạch định các giải pháp kỹ thuật đúng đắn, xét duyệt và mở các dự án đầu tư trong nước và hợp tác quốc tế phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển …

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận tại Hội đồng nghiệm thu, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, Dự án “Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên – môi trường biển, khí tượng thủy văn biển Việt Nam” đã đóng góp cho các nhà quản lý của các Bộ chức năng liên quan đến đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực về biển và lãnh đạo các tỉnh ven biển nhận thức một cách sâu sắc vai trò tiên quyết phát triển đột phá nền kinh tế biển chính là nguồn nhân lực biển. Dự án đã nghiên cứu và chỉ ra hiệu quả kinh tế - xã hội thông qua công tác quy hoạch nguồn nhân lực và mạng lưới đào tạo trong cả nước. Dự án cũng là cơ sở, dữ liệu nghiên cứu ban đầu nhằm phục vụ nghiên cứu, đào tạo, quản lý tài nguyên biển…

Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá dự án này đạt loại khá.

Linh Nga

Các tin khác

   Việt Nam - Hàn Quốc ký kết biên bản thảo luận (RoD)
   UBTV Quốc hội thảo luận dự thảo Luật TNMT biển và hải đảo
   Chuỗi đảo Việt Nam - Tầm nhìn kinh tế biển
   Đào tạo nhân lực là khâu đột phá phát triển kinh tế biển
   Đã có cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
   Quảng Nam - Hợp tác quản lý tổng hợp vùng bờ
   Triển khai thực hiện chính sách giao quản lý các khu vực biển
   Đại hội Biển Đông Á 2015 sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 11
   Tiềm năng du lịch biển đảo còn bỏ ngỏ
   Bình Thuận - Cần đầu tư xây dựng thêm đê, kè ngăn biển xâm thực