TIN CHI TIẾT
PDF Print E-mail

Đã có cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
Monre -
Đó là nhận định cửa Thứ trưởng Bộ TNMT Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội đồng trong buổi họp nghiệm thu Dự án “Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương TNMT, KTTV biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển” do Cục Bảo vệ môi trường (nay là Tổng cục Môi trường) thực hiện chiều 3/2 tại Hà Nội. Cùng dự có các đại diện lãnh đạo của Bộ kế hoạch đầu tư, Vụ KHCN, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo

Dự án “ Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương TNMT, KTTV biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển” (gọi tắt là Dự  án Tổn thương biển) được Cục Bảo vệ môi trường (nay là Tổng cục Môi trường) thực hiện từ năm 2009 và hoàn thành vào năm 2012. Đây là một dự án mang tính điều tra, đánh giá tổng hợp từ các điều kiện KTTV, thiên tai, sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường đến các hoạt động KT – XH ảnh hưởng đến TNMT biển. Để đảm bảo cho sự thành công của dự án, bên cạnh việc điều tra ở tỷ lệ 1:1/000.000 đối với toàn vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, những người thực hiện còn tổ chức điều tra chi tiết một số vùng trọng  điểm ở tỷ lệ 1: 50.000 với các tiêu chí xác định như: Khu vực gắn liền với phát triển KT – XH, du lịch ven biển và biển; Khu vực bị ảnh hưởng nhiều của thiên tai, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường; Khu vực gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan địa chất, tài nguyên vị thế và khu vực trọng điển về an ninh quốc phòng.

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần và chia từng năm để đánh giá toàn bộ các vấn đề ảnh hưởng, có khả năng gây tồn thương đến TNMT biển, qua đó đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó; đồng thời xác định rõ các yếu tố khí tượng thủy văn, sự dâng cao mực nước biển do BĐKH có nguy cơ gây tổn thương như thế nào tới TNMT biển  và dải ven biển Việt Nam, đưa ra các cảnh báo và các định hướng phòng tránh.

Đặc biệt, tại các khu vực trọng điểm như: Khu vực cần bảo tồn tự nhiên, các khu vực trọng điểm về du lịch – kinh tế, các khu vực phụ vụ an ninh, quốc phòng, khu vực hay xuất hiện các hoạt động tai biến địa chất…, nhóm điều tra đã phân 16 chuyên đề cho 16 vùng trọng điểm cụ thể. Qua đó làm rõ những nhân tố ảnh hưởng tới  TNMT biển cũng như ảnh hưởng tới trầm tích trong môi trường đáy.

Phát biểu tại Hội đồng Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, Dự án đã hoàn thành theo đúng khối lượng đã phê duyệt, tuy tiến độ hoàn thành có chậm song chất lượng đạt khá. Dự án đã hình thành cơ sở dữ liệu ban đầu về TNMT, KTTV biển Việt Nam phục vụ quy hoạch, kế hoach sử dụng biển. Đồng thời, Dự án đã đề xuất được các giải pháp mang tính tổng quan cơ bản để giảm tổn thương tài nguyên môi trường biển cũng như ứng phó thiên tai.

Thứ trưởng đồng ý thông qua nghiêm thu kết quả dự án và yêu cầu cơ quan thực hiện chỉnh sửa lại theo như ý kiến Hội đồng đã đưa ra.

Toàn cảnh cuộc họp

Kim Liên

Các tin khác

   Việt Nam - Hàn Quốc ký kết biên bản thảo luận (RoD)
   UBTV Quốc hội thảo luận dự thảo Luật TNMT biển và hải đảo
   Chuỗi đảo Việt Nam - Tầm nhìn kinh tế biển
   Đào tạo nhân lực là khâu đột phá phát triển kinh tế biển
   Đã có cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
   Quảng Nam - Hợp tác quản lý tổng hợp vùng bờ
   Triển khai thực hiện chính sách giao quản lý các khu vực biển
   Đại hội Biển Đông Á 2015 sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 11
   Tiềm năng du lịch biển đảo còn bỏ ngỏ
   Bình Thuận - Cần đầu tư xây dựng thêm đê, kè ngăn biển xâm thực