TIN CHI TIẾT
PDF Print E-mail

Bảo tồn và phát triển tài nguyên sinh vật biển Nghệ An
Monre -
Bảo tồn và phát triển nguồn lợi biển chính là việc bảo vệ các hệ sinh thái biển và duy trì sự đa dạng sinh học biển.

Theo kết quả khảo sát của đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học đảo Ngư, đảo Mắt và biển ven bờ Nghệ An”, Nghệ An là tỉnh có lợi thế vùng biển, đảo, hải phận rộng 4.230 hải lý với hai hòn đảo là Đảo Ngư, Đảo Mắt. Vùng biển Nghệ An tập trung nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao (cá chàm, rắn biển, các loại ốc, nhuyễn thể hai mảnh…). Trong đó, cá biển và thân mềm là 2 nhóm động vật đa dạng và phong phú hàng đầu trong các nhóm động vật thủy sinh.

Nguồn lợi của chúng có ý nghĩa rất quan trọng và mang lại giá trị kinh tế cao cho các cộng đồng sinh sống ven biển, đặc biệt là những loài cá biển và thân mềm cỡ lớn. Bằng các phương pháp điều tra, thu thập nhóm thực hiện đề tài đã xác định được 54 loài thực vật nổi thuộc 3 ngành tảo silic, tảo giáp, tảo lam và 20 loài cây thực vật ngập mặn ở vùng cửa sông và rừng ngập mặn ven biển Nghệ An. Trong hệ động vật, đã xác định được 136 loài cá, thuộc 51 họ, 16 bộ, 2 lớp, 31 loài giáp xác, thuộc 10 họ, 2 bộ, động vật thân mềm có 36 loài, thuộc 21 họ, 10 bộ, 2 lớp. Có 32 loài rong biển thuộc 14 họ, 10 bộ, 5 lớp và 3 ngành. Thực vật phù du có 152, thuộc 22 họ, 9 bộ, thuộc 5 ngành.

Kết quả nghiên cứu cũng đã xác định được thảm động thực vật đa dạng tại vùng biển xung quanh Đảo Ngư và Đảo Mắt Nghệ An. Có tới 152 loài động vật đáy thuộc 51 họ, 15 bộ, 4 ngành, vùng biển xung quanh đảo Mắt với 118 loài, thuộc 43 họ, 15 bộ. Đã tìm thấy 99 loài, 41 họ, 13 bộ ở vùng biển xung quanh Đảo Ngư và 100 loài, 30 họ, 8 bộ ở vùng biển xung quanh đảo Mắt. Hệ thực vật được định danh có 77 loài, 41 họ, thuộc 3 ngành. Hệ động vật được xác định có 56 thuộc 22 họ, 8 bộ, 5 lớp và 144 loài thuỷ sinh có giá trị kinh tế, trong đó có 70 loài cá, 16 loài giáp xác, 28 loài động vật thân mềm, một số loài có giá trị kinh tế cao như vẹm xanh, sò huyết, sò lông, hàu cửa sông, ngán, ngao dầu, mực ống, mực nang, don…

Có thể thấy, tài nguyên sinh vật biển vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An rất đa dạng, phong phú về chủng loại và số lượng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nguồn tài nguyên thiên nhiên này đang bị đe doạ nghiêm trọng, suy giảm cả về diện tích lẫn cấu trúc. Nguyên nhân là do môi trường biển ngày càng bị suy thoái, tình trạng đánh bắt mang tính huỷ diệt như dùng chất nổ, chất độc cùng với sự gia tăng ô nhiễm không được xử lý, thải trực tiếp ra môi trường nước. Bên cạnh đó, tình trạng dân số tăng lên đã gây sức ép dẫn đến tình trạng khai thác quá mức, làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học biển.

Để sử dụng tiềm năng từ biển mang lại một cách lâu dài, vấn đề đặt ra cho Nghệ An là khai thác phải đi đôi với bảo tồn. Theo đó, tỉnh cần tiến hành khoanh vùng các khu vực khai thác và nuôi trồng hợp lý nhằm bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thủy sinh vật. Trong đó đặc biệt phải bảo tồn và phát triển những loài quý hiếm, đặc sản, có giá trị kinh tế cao. Đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở trong công tác nghiên cứu, phát triển nguồn gen. Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho người dân để nâng cao nhận thức cộng đồng bằng các hình thức biên soạn tài liệu, phim ảnh… Tăng cường hội nhập quốc tế về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản để quản lý các loài di cư, giám sát buôn bán động vật hoang dã quốc tế; Về khoa học và công nghệ, tiếp tục nghiên cứu xây dựng bản đồ các loài bị đe dọa, nghiên cứu các loài thủy sinh, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả.

Các loài động thực vật ở vùng biển được bảo vệ, cảnh quan vùng biển được duy trì là nền tảng tạo ra sự phong phú về sản vật, sản phẩm biển như thủy hải sản, cảnh quan môi trường biển..., giúp các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong tỉnh Nghệ An tận dụng và phát triển được nguồn lợi từ biển mang lại.
           T.Minh                            

Các tin khác

   Kiên Giang phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển đảo
   Quảng Ngãi - Bảo tồn thiên nhiên trong phát triển huyện đảo
   Đảo Lý Sơn – giá trị thiên nhiên và lịch sử
   Bảo tồn và phát triển tài nguyên sinh vật biển Nghệ An
   Quảng Ngãi dự kiến lập khu bảo tồn biển Lý Sơn
   Phát triển du lịch gắn liền bảo vệ môi trường biển