Ấn phẩm PDF Print E-mail

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

Tuần thứ 12 (Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3 năm 2014)

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TỔNG CỤC

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

17/3

Tổng cục trưởng

Nguyễn Thành Minh

P.TCT

Vũ Sĩ Tuấn

09h00

Xét duyệt danh mục dự án mở mới năm 2015

TP: Vụ HTKH;  Vụ KHTC chuẩn bị

Phòng B206

P.TCT

Vũ Sĩ Tuấn

14h30

Họp với Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013.

Phòng B204

P.TCT

Phạm Ngọc Sơn

8h00

Làm việc với Tổ công tác xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phòng B210

14h00

Họp Hội đồng xét chuyển ngạch Viên chức Trung tâm Hải văn

TP: Vụ T CCB chuẩn bị và mời

Phòng họp A804

Ba

18/3

Tổng cục trưởng

Nguyễn Thành Minh và

PTCT Vũ Sĩ Tuấn

08h00

HOÃN - Dự cuộc họp báo cáo TT Chu Phạm Ngọc Hiển về công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.

Trung tâm ĐTTT chuẩn bị và mời.

Phòng họp A804

Tổng cục trưởng

Nguyễn Thành Minh

8h30

Dự cuộc họp  với lãnh đạo Cục ĐTKS.

Chánh Văn phòng cùng dự.

Phòng B206

9h00

HOÃN - Làm việc về Dự án đầu tư xây dựng

TP: Vụ KHTC, Trung tâm ĐCKSB, BQLDA chuẩn bị

Phòng B206

10h00

HOÃN - Làm việc về Website VASI

TP: VP, KHTC, TTTT DLBĐ chuẩn bị

Phòng B206

14h00

Làm việc về Dự án đầu tư xây dựng

TP: Vụ KHTC, Trung tâm ĐCKSB, BQLDA chuẩn bị

Phòng B206

15h00

Làm việc về Website VASI

TP: VP, KHTC, TTTT DLBĐ chuẩn bị

Phòng B206

P.TCT

Vũ Sĩ Tuấn

08h30

Họp tại Ban Dân vận Trung ương

Hoàng Quốc Việt

P.TCT

Phạm Ngọc Sơn

Cả ngày

Làm việc với Tổ công tác xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phòng B210

19/3

Tổng cục trưởng

Nguyễn Thành Minh và

PTCT Vũ Sĩ Tuấn

08h00

Dự cuộc họp báo cáo TT Chu Phạm Ngọc Hiển về công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.

Trung tâm ĐTTT chuẩn bị và mời.

Phòng họp A804

P.TCT

Vũ Sĩ Tuấn

18h00

Dự đón Thái tử Đan Mạch

Số 01 Lê Thánh Tông

P.TCT

Phạm Ngọc Sơn

Cả ngày

Làm việc với Tổ công tác xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phòng B210

Năm

20/3

Tổng cục trưởng

Nguyễn Thành Minh

8h30

Làm việc với Thanh tra Bộ về kết quả thanh tra về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

TP: Văn phòng; Vụ TCCB; Các Cục: QLKT, ĐTKS.

Phòng họp A804

P.TCT

Vũ Sĩ Tuấn

9h00

Tiếp SwaM Thụy Điển

TP: Vụ HTKH chuẩn bị và mời

Phòng B204

10h15

Tiếp JICA

TP: Văn phòng; Vụ TCCB; Các Trung tâm: Hải văn, TĐBĐB, TTDL, ĐTTT

Vụ HTKH chuẩn bị

Phòng họp A804

P.TCT

Phạm Ngọc Sơn

Cả ngày

Làm việc với Tổ công tác xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phòng B210

Sáu

21/3

Tổng cục trưởng

Nguyễn Thành Minh

8h30

Làm việc với Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

TP: Chánh Văn phòng cùng dự

Phòng B206

P.TCT

Vũ Sĩ Tuấn

8h30

Tiếp PEMSEA về Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5

TP: Vụ KHTC; Văn phòng; Các Cục: QLKT, ĐTKS; Trung tâm ĐTTT

Vụ HTKH chuẩn bị

Phòng họp A804

P.TCT

Phạm Ngọc Sơn

8h00

Làm việc với Tổ công tác xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phòng B210

14h00

Dự cuộc họp báo cáo  TT Chu Phạm Ngọc Hiển về dự thảo Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Viện NCQLB chuẩn bị và mời.

Phòng họp A804

Cập nhật lần 03 lúc 8h20 ngày 18 tháng 3 năm